Богојески: Да го чуваме аманетот од Гоце Делчев и да го продолжиме македонскиот концепт за Македонија на Македонците!

14

Денес е голем ден, денот кога Македонија го роди Делчев Војвода!

Тој е еден од носителите на македонскиот концепт за Македонија на Македонците. Македонски сепаратист од бугаризмот во сите негови форми – културолошки, етнички, политички и религиозен.

Познавајќи ја суштината на судирот помеѓу македонизмот и бугаризмот, Гоце Делчев кажува дека “светот го разбира како поле за културен натпревар помеѓу народите”, со што сакал да ја отвори портата за промоција на автентична македонска култура, која ќе ги помири и ќе го спречи братоубиството помеѓу Македонците, носители на македонската или бугарската култура и идентитет кај себе.Македонскиот сепаратизам во него се развива до степен, да не може да го контролираат соседните држави, особено Бугарија. Се плашат од неговиот капацитет вистински да ја создаде автономна Македонија на Македонците, со македонска култура, македонски јазик, македонска нација.

Денес го чествуваме 4 февруари, 149 години од раѓањето на Гоце Делчев. Тој остави аманет на нас денешните Македонци, да го продолжиме Македонскиот Концепт за Македонија на Македонците!