Вкупно 4.510 фирми и граѓани ѝ долажат на државата околу 163 милиони евра за даноци

13

На листата се најдоа државни претпријатија, но и преиватни компании, спортски клубови, како и  фирми во стечај.

Околу 163 милиони евра (10.006.432.444 денари) должат граѓани и фирми на државата за неплатен ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини.данок. Ова го покажува последната Листата на должници  на Управата за ајвни приходи за долгови доспеани до 30.09.2019 и неплатени до 31.12.2019 година.

На листата се 1.995 должници – правни лица и 2.515 физички лица

Нето-долгот за даноци и придонеси изнесува 9.853.974.560 денари, додека долгот за царински давачки е 152.457.884 денари.

На листата се најдоа државни претпријатија, но и преиватни компании, спортски клубови, како и фирми во стечај.

И на оваа листата води Те-То со долг од 469.586.313 денари.