Водостојот на реките се зголемува, нивото на езерата во рамки на просекот

1

 

Зголемено ниво на реките во однос на просекот за јануари се бележи денеска на реката Вардар кај Јегуновце, кај Скопје, кај Велес и кај Демир Капија, на Треска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска Бања, на Струмица кај Сушево, како и на Бабуна кај Богомила.

Податоците на Управата за хидрометеоролошки работи покажуваат дека намалени водостои има на Крива река кај Крива Паланка, Црна Река кај Новаци и на Црн Дрим кај Ложани.

Водостоите на Охридското, Препанското Дојранското Езеро според денешните мерења, се во рамки на просекот.