Девизните резерви во декември зголемени за 574,8 милиони евра

11

Девизните резерви на крајот на декември 2023 годинава 4.538,4 милиони евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 574,8 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (52%), по што следуваат валутите и депозитите (38,8%) и монетарното злато (9,1%)