Денеска пензиите до 11.000 денари: Почна исплатата

12

Од денеска па до вторник банките ќе ги исплатуваат пензиите за месец ноември. И овој месец, а поради пандемијата примањата на пензионерите се исплатуваат предвреме, а банките вршат исплата во готовина на граѓаните кои немаат картички.

Пензиите се исплатуваат според утврдена динамика, по денови во зависоност од висината на пензијата.

Пензиите до 11.000 денари се исплатуваат денеска.

Пензиите од 11.001 до 14.000 денари утре, петок.

Исплататата на пензиите од 14.001 до 18.000 денари ќе се изврши во понеделник

А пензиите над 18.001 ќе се исплатуваат во вторник.