Дијабетичарите бараат непречено функционирање на Центрите за дијабетес во услови на Ковид-19

11

Сојузот на здруженија на дијабетичари бара непречено функционирање на Центрите за дијабетес во услови на Ковид-19.
Тие укажуваат дека пациентите со дијабетес имаме потреба од редовни прегледи и контроли.

„Согласно моменталната состојба со Ковид-19 свесни сме дека одреден број на пациенти не се во состојба за преглед со физичко присуство и за таа група на пациенти ја поздравуваме можноста за издавање на електронски рецепт, како што впрочем се одвива непречено процесот тековно. На ваков начин се обезбедува континуитет во достапноста на потребната терапија, што е мандаторно за нашата добра здравтсвена состојба. Но, да не заборавиме дека меѓу нас има и пациенти кои се со влошени резултати и кои имаат потреба од редовни посети во центрите за дијабетес.

Знаејки го ова, како национална пациентска организација, укажуваме дека имаме потреба од непречено функционирање на сите центри за дијабетес.Она што е за нас прифатлим минимум, за квалитетна дијабетолошка грижа, во оние градови каде имаме неповолна епидемиолошка слика со Ковид-19, е центрите за дијабетес да функционираат нормано (тим интернист/сестра) минимум три дена од пет работни денови со термини за редовни прегледи. Во сите останати денови од работната недела имаме потреба дијабетолошките сетри да бидат на своето работно место во центрите за дијабетес.
Во оние градови каде што не постои влошување на ситуацијата со Ковид-19 очекуваме центрите за диајбетес да функционираат непречено во тек на цела работна недела“, се вели во соопштението.