Духот Курти

19

Духот “Курти“, нека донесува вистински луѓе на вистински места во целиот политички спектар, дека долго време страдаме од функционери и политичари што околностите сториле да се таму каде што се, но што нивните постапки веќе не се совпаѓаат со барањата на времето

Назим РАШИДИ

Сите го сакаат успехот. Сите сега сакаат да му се придржуваат на успехот на Албин Курти. Во ред, можеби не сите, затоа што има и такви што го гледаат со скептицизам, но во Северна Македонија опозициските структури се обидуваат да одразуваат паралела, велејќи отворено дека бидејќи се случило промената во Косово, ќе треба да дојде и во Македонија, во албанскиот кампус на изборната битка. Всушност, ќе го оставам со толку оваа констатирање. Бидејќи, веројатно ќе кажувам исти нешта, каде се знае дека духот против опозицијата е присутен, но без конкретна понуда, духот да поминува во глас не е и толку лесно. Меѓутоа, духот „Курти“, бидејќи се појавува како „мода“ и ние како еуфорично општество што сме, брзаме веднаш да се искачиме зад тенденциите, ќе треба да ги зафати сите. Сите политички субјекти.

Првото, идеологијата. Ќе го цитирам самиот Албин Курти кој во интервјуто што го правевме на 22 Октомври 2019 година, кога излезе прв на изборите во Косово, рече: „Јас не верувам дека политичката пракса е можна без некаква теорија и без некаков систем на верувања, без некои принципи кои покажуваат, не само што мислиш, туку и како размислуваш. Со тоа се разликуваш, не само за одговорите што ги даваш, туку и на прашањата што ги поставуваш. Во таа смисла, без сомнение, дека и кога се обидуваш да водиш политика без теорија, тогаш сигурно не можеш а да не бидеш свесен дека си во теорија некого друго. Значи, меѓу тоа дали е подобро праксата без теорија, или теоријата без пракса, би рекол подобро теорија без пракса, отколку пракса без теорија”. Тоа треба да го анализираат добро оние припадници на политиката, понекогаш дури и високите експоненти, кои често велат дека не ни треба идеологија. Бидејќи се „лепат“ на Албин Курти и тој вели дека треба да знаат, дури и кога зборуваат, или и кога не зборуваат, реагираат или не реагираат, за прашања и феномени, всушност сите нивни постапки и не по постапувања се одраз на една идеологија .
Или, бидејќи тие го сакаат власта, а тоа значи контрола и дистрибуирање на ресурсите, сите одлуки што ги донесуваат, особено за овој поглед, ќе ја одредуваат нивната идеологија. Ако не знаат каде припаѓаат, тогаш добро е и да го научат и тоа, а бидејќи сакаат да го следат Курти, тогаш и политиката да ја направат по идеолошка. Така, дебатата и политиката ќе има зголемен ниво. Затоа што ако ја погледнете политичкото дејствување на Курти, неговата политичка филозофија, тој е јасно определен. Секако, политичките контексти, политичките дејствувања го имаат компромисот како основа,и може да има соработка меѓу левицата и десницата, уште повеќе во Северна Македонија, каде формирањето на владата зависи од победниците на македонскиот блок, но тоа не значи дека треба да се скријат вашите политички верувања. Всушност, ако нема идеологија, или не ја покажуваш таа, се прави грешка уште на прв чекор во политичкото присуство, нема искреност. И, ние од тоа страдаме со години. Бидејќи, политиката во очите на луѓето измамува, манипулира и е со интерес. Значи, кога не си искрен со себе си и со другите, тогаш како ќе бараш гласови?

Демаскирањето доаѓа многу бргу. Ете, да земаме неколку елементи на Владата на Курти. На пример, жените и нивната застапеност во политика и на раководните функции. Тоа е јасна идеолошка политика кога се ангажираш отворено за родова еднаквост и како последица на тоа го докажуваш со конкретни чекори и активности. Од почетокот, Албин Курти истакна дека неговиот кабинет ќе има силно женско присуство во извршната власт. Не само пратеници, неколку онака, или како во Македонија, каде законот бара секој трет кандидат на списокот да биде женско, туку да се избрани такви за да претворуваат во глас, туку давајќи им вистинска власт. И денес во Владата Курти од 15 министерства, 5 ќе бидат предводени од жени. Истакнувам, тоа беше ставот кој беше артикулиран отворено и што се рефлектираше на дело. И сега, политичките субјекти кои сакаат да го „копираат“ успехот на Курти, дали имаат толку јасни политики? Имаат јасни идеолошки определби за ова прашање? Или, дали ветувале колку жени ќе бидат присутни во извршната власт?

Го земам овој пример, за да го зајакнам тоа што го опишав погоре, на тоа што го кажува и самиот Албин Курти, дека нема политичко дејствување без теорија, и таа е присутна и кога не го знаеш.

Ако прашањето за родовата еднаквост е го замолчуваш, ти повторно припаѓаш некаде идеолошки, и спротивно. Затоа, политичките дејствувања, без јасност на политичка мисла не донесуваат успех. И, ние имаме многу такви случаи, кога левичарите се однесува како десничари и потоа се дават во политичката кал на другиот, или како што десничарите и конзервативците се издигнуваат без концепт на власт и потоа се одвраќаат од сопствениот анахронизам. И, ете првиот прерогатив на идното политичко дејствување, нека биде за тие субјекти, било и како лекција од Курти, дека без да се определуваш идеолошки не можеш да имаш политички успех. Или едноставно, не го продаваат себеси кај гласачот. И, идеологијата не ве прави помалку или повеќе, ниту Албанец, ниту патриота, ниту јунак, туку просто покажува на кој пат намеруваш да ги постигнеш добрата за тие што им го бараш гласот на луѓето, секако ако тоа е примарна политичка цел. Меѓутоа, зад идеологијата, како дух „Курти“ што треба да ги зафати сите, е надлежноста. Тоа што сите треба да ја исфрлат од политиката се полуобразовните и неспособните. Јас не знам, дури никој не знае дали Владата Курти ќе има успех и како ќе се соочува со толку големи очекувања. Може дури и да не успее. Може и таа да биде вклучена во афери и скандали, ниту тоа не е дека нема да биде невидено порано. Но, за оа колку што знаеме досега за неговото Движење Самоопределување (Ветвендосје) и самиот тој, гледаме дека на врвот на политичките програми, се согласуваме со тие или не, биле и се луѓе што не можеме да велиме дека не знаат што зборуваат, или дека немаат табан во политички прашања, или дека не се образовани, или не зборуваат странски јазици, или немаат професионално искуство. Духот “Курти“, нека донесува вистински луѓе на вистински места во целиот политички спектар, дека долго време страдаме од функционери и политичари што околности сториле да се таму каде што се, туку дека нивните постапки не се совпаѓаат со барањата на времето.
Оваа „upgrade – надградба“ што верувам дека ќе ја донесува Курти, е и одраз на промените на генерациите и другите барања поврзани и со текот и развојот на нашите општества, што не подразбира негирање на минатото или нејзино газење, туку преминување во следна фаза на општеството, каде несомнено во политичкото дејствување ќе треба да има поголема јасност во барањата и кредибилитет заснован во знаење и вештини.

Доколку и толку да донесува Албин Курти, како ефект, ќе ставиме еден огромен и тежок камен на нашата заедничка тврдина како општество.

(Авторот е редовен колумнист на весникот КОХА)