Зголемено нивото на реките Вардар и Пчиња

13

Зголемено ниво на реките во однос на просекот за април се бележи денеска на реката Вардар кај Јегуновце, кај Скопје, кај Велес и кај Демир Капија, како и на Пчиња кај Пелинце и кај Катлановска Бања.

Податоците на Управата за хидрометеоролошки работи покажуваат дека намалени водостои има на реката Струмица кај Ново Село, на Црна Река кај Новаци, како и на Сатеска кај Ботун.

Водостоите на Охридското и Препанското и на Дојранското Езеро според денешните мерења, се во рамки на просекот.