Зголемен бројот на работници во индустријата

6

Бројот на работниците во индустријата во февруари годинава, во однос на февруари лани, е поголем за 1.8 отсто, соопшти Државниот завод за статистика. Во првите два месеца од 2023, пак, бројот на работници бележи раст од 1.2 отсто со споредба со истиот период минатата година.

Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во февруари 2023 година, во однос на февруари 2022 година, бележи опаѓање од 2.1 %, во секторот Преработувачка индустрија пораст од 2.3 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација опаѓање од 3.8 %.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во февруари 2023 година, во однос на февруари 2022 година, бележи пораст кај Капитални производи за 14.1 %, додека опаѓање бележи кај Енергија за 5.2 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 1.5 %, Tрајни производи за широка потрошувачка за 5.6 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1.4 %.