Зголемен бројот на туристи

3

Вкупниот број на туристи во јануари 2023 година во однос на јануари 2022 година е зголемен за 10,3 отсто, а бројот на ноќевањата бележи раст од 1,8 проценти, соопшти Државниот завод за статистика.

Бројот на домашните туристи во јануари 2023 во однос на јануари 2022 година е намален за 9,8 отсто, а на странските е зголемен за 32,9 проценти. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јануари 2023 година во однос на јануари 2022 година е намален за 10 отсто, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 17 проценти.

Бројот на туристите во јануари 2023 година изнесува 43 384 и од нив 43,2 отсто се домашни, а 56,8 проценти се странски туристи. Бројот на ноќевањата е 88 635, од кои 50 отсто се од домашните туристи, а 50 проценти од странските.