Извоз од 1,441 милијарда долари во првите два месеца од годинава

4

Вкупната вредност на извозот на стоки од државава во периодот јануари − февруари годинава изнесува 1 441 998 000 долари и бележи пораст од 4,6 проценти во однос на истиот период лани. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, пак, изнесува 1 898 200 000 долари, што е за 6,5 проценти помалку во споредба со првите два месеци од минатата година.

Како што објави денеска Државниот завод за статистика, трговскиот дефицит, во периодот јануари – февруари годинава изнесува  456 203 000 долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, електричната енергија и плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени.

Во увозот, пак, најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, платината и легурите на платина, необработени или во прав и благородни метали во колоидна состојба; соединенија, органски или неоргански, од благородни метали, хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од благородни метали.

Во периодот јануари − февруари  годинава според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, најмногу сме тргувале со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.