Колку чини разводот?

15

Спогодбениот развод се проценува дека може да чини околу 750 до 1.000 евра. Може да го вклучите и адвокатскиот трошок, додавајќи уште 100 или 200 евра, а нотарскиот трошок уште 50 евра. Вака цената може да достигне бројка меѓу 800 и 1.200 евра.

Сепак, нема фиксен трошок бидејќи зависи од фактори како што се, на пример, дали е а спогодбен развод со деца, доколку за процесот на развод ќе биде потребен договор за поддршка на храна, компензациски придонес, старателство и распоред за посета на децата.