МВР објави оглас за 600 полицајци

29

Министерството за внатрешни работи објави оглас за вработување на 600 полицајци.

Отворени се работни места во повеќе сектори и тоа: во Сектор за внатрешни работи Скопје се бараат 100 полицајци, во Секторите за внатрешни работи Струмица, Охрид, Битола и Куманово како и во Регионален центар за гранични работи Север се бараат 50 полицајци.

По 30 полицајци ќе бидат вработени во Секторите за внатрешни работи Тетово, Велес, Штип како и во Регионалните центри за гранични работи Запад и Југ и во Одделот за заштита на определени личности и објекти и во Единицата за брзо распоредување.

По 20 полицајци ќе бидат вработени во Регионалниот центар за гранични работи Исток и во Единицата за специјални задачи.

По спроведената постапка за селекција, избраните кандидати за полицаец ќе склучат договор за основна обука за полицаец во времетраење од една година, која ќе се спроведе во Центарот за обука во Министерството за внатрешни работи. На обука ќе се упатат за 10% поголем број кандидати за полицаец од бројот на слободни места за кои е распишан овој оглас, односно во Центарот за обука ќе бидат упатени вкупно 660 кандидати.