Навредени и понижени

55

Дестан ЈОНУЗИ
Во почетокот Давид Линчит, Вилд ат Хаерт (1990), Боби Перу (Willem Dafoe) по многу бројните притисоци го терат Лула Фортунен (Лаура Дерн) дека таа има желба да има интимни односи (секс). Но на крај, по прекумерниот замор, таа се согласугва да го каже тоа што тој му го бара со сила. Од друга страна, Боби го одбива, исткнувајќи дека не сака. Славој Жижеку кај ”The Parallax View” (2006) мисли дека ова е најдлабоката форма на понижување. Значи, понижувачкото одбивање на наметната подготвеност на другиот да биде понижен.
Пред само еден ден, гледавме како се прекршува законот за основно образование и самиот Устав, неможејќи нашите институци да отварат една папалелка за децата албанци од Јурумлери – Идизово, да учат на свој мајчин јазик. Право гарантирано со Устав и меѓународни ковенци. Наместо пареалелка која е ургентна потреба и што има помало косто, нашите водичи, политички, институционални …, се редија пред камерите за да наоѓат долготрајно решење, исградба на нова училишна зграда. Но што до изградбата, се уште малите јуница од Јурумлери ќе бидат исфрлени од образовниот процес. Процедурално најмалку треба две години за да се исгради нова училишна зграда, но според искуствата кај нас тоа може да потрае и 10 години, а според политичките фронтмени можело да се гради и за шест месеци.
Да се вратам напочетокт на мислата, знаќи ова присилена мерка што треба да се одбие за да не бидат понижувани јурулемчани и образовниот систем. Значи треба да не се привати решењето за изградба на ново училиште, без да се отвори како превентивна мерка паралелка на мајчин јазик за овие јуници на новата ера на Северна Македонија, која е ера на НАТО и ЕУ. Освен понижувачкиот однос тука доѓат во израз и двојните станндарти на државата. Двојни стандрта? Може да се запраша некој! Зарем и по режимот на Груевски се уште таквиот израз доѓа во предвид! Да! Не по далеко од почетокот на школската години, на 10 септември се шири веста дека советниците на СДСМ во општина Кочани по налог на градоначалникот Николчо Иијев го изгласа предлог одлуката за давање согласност за формирање на паралелка со помалку 25 ученици во седните училишта во општина Кочани за учебната 2019/2020. Според закон минималната бројка на ученици во една паралелка во основното образование изнесува од 20 до 34, а во средните од 25, до 34 ученици.
Иако имаше укажување од страна на советниците од опозицијата, градоначалникот Николчо Илијев замижа пред фактот дека дава согласност да бидат формирани паралелки со 2 или 3 ученика, а што е најстрашно истата согласност важи и за подрачните училишта во руралните средини каде што има паралелки со 1 ученик во ова Општина. И од тука нема никаква логика општина Гази баба да опструира и да одвлекува со отварањето на парлалека на албански јазик за 11 ученици од Основното Училиште “Нјегош”.