Платформата за родова еднаквост упати барања за случајот „Јавна соба“

23

Кривичен прогон на сторителите од случајот „Јавна соба“ и за полнолетните жртви во случајот, а не само за делото „производство и дистрибуција на детска порнографија“.

Обвинение против сторителите на делата „злоупотреба на лични податоци“, „посредување во вршење проституција“, „загрозување на безбедноста“ или „ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“, зависно од околностите на случајот, навремено и квалитетно спроведување на предистражни и истражни постапки во случаите врз насилство на жени, засилена котрола врз работата на обвинителите, ова се барањата на активистите од платформата родова еднаквос во врска со случајот „Јавна соба“. Тие реагираат дека и по една година нема обвинение за насилниците, а тоа дополнително ги охрабрува да продолжат со своето однесување.

Се надеваат дека надлежните ќе ги прифатат нивните барања најдоца до 8ми март, во спротивно, најавија деќа ќе ги радикализираат своите чекори.