Презентација на податоците за почитување на начелото на недискриминација и правична застапеност за 2022 година

5

Во канцеларијата на Народниот правобранител во Скопје денеска ќе бидат презентирани податоците за почитувањето на начелото на недискриминација и соодветна и правична застапеност за 2022 година.

Податоците ќе ги презентира народниот правобранител Насер Зибери.