Прекинат прагот на алармирање за загаденост во Битола и Тетово

2

 

Согласно податоците од Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух на 2 јануари 2023, среднодневните концентрации на ПМ10 суспендираните честички во Битола и Тетово се под дефинираниот праг на алармирање од 150 микрограми на кубен метар и е прекината епизодата од два последователни дена, соопштија денеска од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Оттаму додадоа дека во Битоа и Тетово престануваат да важат препораките и мерките за надминат праг на алармирање.