Самсоненко се зацврстува во Жито Полог, а ЗК Пелагонија се ослободува од акциите

87

Акционерот Сергеј Самсоненко се стекна со 5.000 обични акции со право на глас издадени од „Жито Полог“ АД Тетово и сега поседува вкупно 8.650 обични акции со право на глас во тетовската компанија. Тој сега поседува 15,45 отсто од вкупниот број на издадени акции на друштвото.

Информацијата ја објави „Жито Полог“ преку Македонска берза.

Како што е информирано истовремено ЗК „Пелагонија“ АД – Битола како акционер во тетовската компанија продаде 5000 обични акции со право на глас издадени од „Жито Полог“ и сега поседува вкупно 5047 обични акции со право на глас во „Жито Полог“. Тоа претставува 9,01 отсто од вкупниот број на издадени акции на друштвото.

Покрај Сергеј Самсоненко кој е најголем акционер во „Жито Полог“ и ЗК „Пелагонија“ со 9,01 отсто од акциите, во сопственичката структура на „Жито Полог“ се и Ненад Јосифовиќ кој поседува 12,47 отсто од акциите, Златко Пирузе кој поседува 11,46 отсто од акцииите, како и компанијата „Благој Ѓорев“ со сопственост од 8,93 отсто од акциите, градежната компанија „Софија градба“ од Скопје со 5,13 отсто од акциите, ТИМ ДОО поседува 6,92 отсто од акциите и „Жито Полог“ со сопственост од 9,82 отсто од акциите