Свечена изјава на избраните судии од редот на кандидатите од Академијата за судии и јавни обвинители

12

Во просториите на Судскиот совет на Република Северна Македонија свечена изјава ќе дадат избраните судии од редот на кандидатите од Академијата за судии и јавни обвинители. За Основен кривичен суд Скопје: Лиљана Миланова, Влатко Сековски и Надица Митреска и за за Основен граѓански суд Скопје Ирена Митреска, Драгана Илиовска и Сања Томиќ Велкоски.