Судскиот совет го усвои извештајот од работната посета во Апелациониот суд за предметите „Таргет-Тврдина“, „Трезор“, „Транспортер“ и „Алфа“

7

 

Судскиот совет на денешната 427 седница го разгледа и усвои извештајот од работната посета на Апелациониот суд Скопје, во којшто е утврдено дека не се запазени законските рокови за постапување на Апелација по предметите „Таргет-Тврдина“, „Трезор“, „Транспортер“ и „Алфа“.

Извештајот покажал дека при постапувањето по предметите не биле запазени предвидените законски рокови, а како што рече Тања Чачарова-Илиевска, еден од членовите на Судскиот совет, и кoординатор на работната група која го испитуваше постапувањето на судиите, рече дека за тоа како образложенија биле наведени сложеноста и обемноста на предметите, како и боледувања и одмори.

Претседателката на Судскиот совет Весна Дамева кажа дека извештајот е целосен и дека ирелевантно е дали имало оправдани причини за изминувањето на долгите периоди.

На дневен ред на 427-та седница на Судскиот совет, меѓу другото, беа и одлучување по барање за надомест на трошоци и утврдување на престанок на судсиска функција поради исполнување на услови за старосна пензија.