Ученици од Аеродром им платиле топол оброк на другарчињата кои немаат

59

Деца и наставници од четврто одделение од  ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ од Аеродром во Скопје, донирале за оброк на нивните врсници кои не можат да си дозволат топол оброк.

Во време кога ја губиме емпатијата и чувството за да му се помогне на послабиот, ова е и повеќе од убав пример!