ЈСП: Јавниот превоз ќе сообраќа до 22 часот

37

Ве информираме дека од денеска, среда (10.03.2021 год) јавниот превоз ќе сообраќа до 22 часот.

Режимот на јавниот превоз е согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана на движење на населението во период од 22 до 5 часот, почнувајќи од денеска до 22.03.2021 година.

Останатиот распоред, до последниот посочен термин, е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје.

Ги потсетуваме корисниците на јавниот превоз, дека и натаму не важи бесплатниот превоз за возрасни лица (жени со 62 год, мажи со 64 год) во вторник, петок, сабота и недела, времено укинати се и трите автобуски линии (25, 25А и 25Б) што сообраќаат до Средно Водно, туристичката линија „Сити тур“, а не работи ниту Жичарницата.

ГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини

Линија 2 – 20:55 ч од Автокоманда 21:05 ч од Сарај

Линија 2А – 17:34 ч од Железара 16:48 ч од Сарај

Линија 3 – 21:15 ч од Панорама 20:30 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б – 16:10 ч од Панорама 15:10 ч од Кванташки пазар

Линија 4 – 20:20 ч од Хром 21:00 ч од 11.Октомври

Линија 4А – 16:25 ч од Усје 17:15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5 21.14 ч од Н.Лисиче 20.57 ч од Дексион

Линија 7 – 21:29 ч од Г.Лисиче 21:15 ч од Карпош 3

Линија 8 – 20:50 ч од Влае 20:50 ч од Љуботенски пат

Линија 9 – 21:23 ч од Кл.центар 21:33 ч од С.Север

Линија 12 20.40 ч од Шишево 21.25 ч од Ск.саем

Линија 13 – 17 ч од К.Вода 16:25 ч од Железара

Линија 15 – 21:00 ч од Н.Лисиче 21:00 ч од Карпош 4

Линија 15А – 16:12 ч од Н.Лисиче 17:10 ч од Карпош 4

Линија 16 – 20:50 ч од Пржино 21:25 ч од Железара

Линија 17 – 13:05 ч од Островска 13:45 ч од Музеј на современа уметност

Линија 19 – 20:55 ч од Карпош 4 20:55 ч од Ш.Оризари

Линија 20 – 21:29 ч од Тр.центар 21:29 ч од Ш.Оризари

Линија 21 – 21:30 ч од Тр.центар 20:50 ч од Бардовци

Линија 22 – 21:11 ч од Тр.центар 21:02 ч од Лепенец

Линија 22А – 20:47 ч од Кл.центар 19:57 ч од Лепенец

Линија 23 – 21:00 ч од Ченто 21:18 ч од Д.печат

Линија 24 – 21:22 ч од Припор 21:22 ч од Тафталиџе 2

Линија 27 – 20:04 ч од Д.печат 19:32 ч од Вардарска

Линија 35 – 16 ч од Н.Лисиче 16:45 ч од С.Север

Линија 41 – 20:51 ч од Тр.центар 21:12 ч од Драчево Типо

Линија 41А – 17.50 ч од Кл.центар 18:40 ч од с.Драчево

Линија 42 – 19:30 ч од Железара 18:30 ч од с.Драчево

Линија 43 – 16:40 ч од Дом на печат 16 ч од Јужноморавски бригади

Линија 45 – 21:25 ч од Тр.центар 21:25 ч од Ченто

Линија 50 – 21:10 ч од Хиподром 20:32 ч од Кл.центар

Линија 57 – 20:50 ч од Радишани 20:05 ч од Козле

Линија 59 – 20:50 ч од К.бара 20:05 ч од Карпош

Линија 65В – 21:08 ч од Тр.центар 21:08 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В – 17:35 ч од Тр.центар 17 ч од Инџиково

Линија 73 – 16:20 ч од Скопски Саем 17 ч од Усје

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини

Линија 11 – 21:10 ч од Тр.центар 20:20 ч Рашче

Линија 11а – 18 ч од Тр.центар 19 ч Свиларе

Линија 18 – 20:05 ч од Тр.центар 20:50 ч од Визбегово

Линија 31 – 19:30 ч од Тр.центар 20:10 ч од Д.Лисиче

Линија 32 – 19:35 ч од Тр.центар 18:50 ч од Љубин

Линија 33 – 15:05 ч од Дом на печат 14:20 ч од Чатал – Д.Лисиче

Линија 47 – 20:20 ч од Тр.центар 19:35 ч од Љубанци

Линија 47А – 15:05 ч од Тр.центар 15:45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51 – 20:30 ч од Тр.центар 19:10 ч од Студеничани

Линија 52 – 20:15 ч од Тр.центар 21:15 ч од Ржаничино

Линија 53 – 20:30 ч од Тр.центар 20:30 ч од Кат.бања

Линија 55 – 19:25 ч од Арачиново 20:30 ч од Тр.центар

Линија 55а – 15:30 ч од Тр.центар 16:05 ч од Брњарци до Автокоманда

Линија 56 – 18:45 ч од Тр.центар 19:45 ч од Бојане

Линија 58 – 16:40 ч од Тр.центар 17:20 ч од Добри дол

Линија 58а – 19:10 ч од Тр.центар 18:10 ч од Св.Петка

Линија 58б – 20:20 ч од Тр.центар 19:20 ч од Брзовец

Линија 60 – 20:15 ч од Тр.центар 19:30 ч од Матка

Линија 61 – 20:10 ч од Тр.центар 19 ч од Побожје

Линија 62 – 20:10 ч од Тр.центар 19:20 ч од Огњанци

Линија 63 – 20:36 ч од Тр.центар 20:50 ч од Мралино 21 ч од Ајватовци

Линија 65 – 20:25 ч од Тр.центар 19:30 ч од Раштак

Линија 65а – 19:48 ч од Тр.центар 20:28 ч од Страчинци

Линија 65б – 19:45 ч од Тр.центар 20:35 ч од Црешево

Линија 66 – 20:10 ч од Тр.центар 19:05 ч од Бучинци

Линија 67 – 20.45 ч од Тр.центар 19:25 ч од Зелениково

Линија 68 – 19:50 ч од Тр.центар 20:15 ч од Сушица

Линија 70 – 20:05 ч од Тр.центар 20:50 ч од Батинци

Линија 71 – 21:10 ч од Тр.центар 20:20 ч од Бањани

Линија 74 – 20 ч од Тр.центар 19 ч од Количани

Линија 81 – 20 ч од Тр.центар 21:00 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 118 – 18:40 ч од Тр.центар 19:10 ч од Визбегово инд. зона

Линија 160 – 20:45 ч од Дексион 20:55 ч од Љубин

Линија 164 – 21:20 ч од Волково 21:30 ч од Кучково

Линија 165 – 21:05 ч од Виниче до Стајковци 21:20 ч од Стајковци до Брњарци

Линија 167 – 21 ч од Зелениково до Н.Село 21:10 ч од Н.Село до Зелениково

Линија 180 – 19:10 ч од Драчево 17:40 ч од Цветово