258.932 граѓани се попишале во дијаспората, од нив 66,4 отсто се Албанци а 24,5 отсто се Македонци

13

Вкупниот број на граѓани кои се попишале во дијаспората изнесува 258.932 граѓани.

Од нив 171.982 или 66,4 отсто се Албанци, а 63.572 или 24,5 отсто се Македонци.

Трети по бројност се Турците или 12.368 (4,78%), Ромите 2.639 (1,02%), 2.097 (0,81%) Бошњаци, 821 (0,32%) Срби, 492 (0,19%) Власи, 4.855 (1,88%) други неспоменати, 95 не се изјасниле, додека пак за 11 лица не е познато.