Што ќе конзервираат?

Од Назим РАШИДИ Секогаш деновите ги започнувам со читање на вести, откако ќе го отворам компјутерот. Повремено ти се…